شرکت عدل آفرینان ماندگار با هدف فعالیت تجاری با محوریت انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به ایران از سال 1385 شروع به فعالیت نموده است. این شرکت دارای پتانسیل های مدیریتی و ارتباطی در ایران، آلمان، کانادا، هند و دبی بوده و خدمات خود را از این طریق توسعه بخشیده است. مرکزیت پروژه های انتقال تکنولوژی در این شرکت بر صنایع انفورماتیک و گردشگردی و برق است که به صورت تخصصی و از طریق نمایندگی های اخذ شده انجام می شود.

دریافت کاتالوگ

 

معرفی شرکت

نرم افزار هتلداری پروتل

نرم افزار پایانه فروش هتلی

پاسپورت اسکنر

ابزار سفارش گیری بیسیم

مدیریت امور مالی و کنترل هزینه

طراحی وب سایت 

تکنولوژیهای هتلداری

 

نرم افزار مدیریت هتلداری

نرم افزار پایانه فروش

راهکارهای رزرواسیون آنلاین

پاسپورت اسکنر

ابزار سفارش گیری بیسیم

ابزار هوش تجاری

کلید و قفل کارتی

سیستمهای مالی و حسابداری

 

 

عدل آفرینان ماندگار

 رسالت این شرکت ارتقاء سطح برخورداری از تکنولوژیهای روز در صنایع داخلی است که این مهم از طریق ارائۀ خدمات  مشاوره ای برای شناسایی و برقراری ارتباط با تامین کنندگان اروپایی، اخذ نمایندگی و همچنین فعالیت در خصوص آموزش، پیاده سازی و استقرار تکنولوژیهای مورد نیاز صورت می گیرد.
خدمات فعالیتها تماس با ما